Forsett til hovedinnhold

Passiv Brannbeskyttelse

Passiv brannbeskyttelse

StS-ISONOR er en erfaren leverandør

av tjenester og produkter innen passiv brannbeskyttelse. Vi bistår med metodevalg, dimensjonering, planlegging og prosjektstyring.

Virksomhetsområde:

  • Epoksy-baserte systemer
  • Metodevalg
  • Inspeksjon og kvalitetsoppfølging
  • Planlegging og prosjektgjennomføring

Spørsmål om passiv brannbeskyttelse?

Gaston Saavedra
  • Fagansvarlig overflate
  • Gaston Saavedra