Karriere

Vi er stadig på jakt etter kvalifisert og motivert personell som takler utfordringer og har ambisjoner om å utvikle egen kompetanse. Vi er et flerfaglig selskap som satser systematisk på kompetanseutvikling. Det gir våre medarbeidere gode muligheter til å utvikle seg innen flere fagfelt. Vi tilbyr varierte oppdrag både offshore og onshore.

Ansatt på kurssenteret

Bransjens beste arbeidsmiljø

Vårt arbeidsmiljø er preget av fagkunnskap, trygghet og trivsel, og vi tilbyr blant annet et omfattende velferdstilbud til alle ansatte. Det gjør at vi har bransjens beste arbeidsmiljø, en flat struktur og nærhet mellom administrasjon og operasjon. Er du interessert i en karriere hos oss, søk på en av våre ledige stillinger eller send inn en åpen søknad.