Ansatt på arbeidsområde

Prosjekter

StS-ISONOR har mer enn 50 års erfaring med onshore og offshore modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter. De tildelte prosjektene har blitt utført offshore og på land, ved verft og på petrokjemiske anlegg, og i bygge- og driftsfasen.

Siden oppstarten i 1972 har selskapet produsert mer enn 15 millioner arbeidstimer innen fagområdene stillas, rigg og transport, overflatebehandling, isolasjon og tilkomstteknikk, ingeniøroppgaver og kvalitetsinspeksjoner.