Produkter

easyFLEX er merkenavnet som brukes til isolasjonsprodukter produsert og markedsført av StS-ISONOR. Det inkluderer en rekke produkter laget for en rekke scenarier, for eksempel brannbeskyttelse, lydsikring og termisk beskyttelse.

Alle produkter er utformet og dokumentert for bruk i høyrisikomiljøer som kraftverk, prosess- og marine næringer, og olje- og gassinstallasjoner på land og til havs. Produktene er utviklet og testet for å oppfylle de strenge kravene i NORSOK- og ISO-standardene.

Produktene