Brannkasse

easyFLEX

Brannkasse

easyFLEX brannkasse er basert på Favuseal-teknologien og er en ultraslank og tettsittende løsning som gir maksimal brannsikkerhet for rørdesignkomponenter som flenser, ventiler, beslag, aktuatorer, ESDV-er og annet utstyr.

Systemet har blitt testet for eksplosjonsovertrykk på 0,3 bar, bassengbrann med en varmebelastning på 200 kW / m² og jet brann med varmebelastning opp til 350 kW / m² (1350°C), samt forskjellige kombinasjons klasser og brann scenarioer.

easyFLEX Brannkasse kan tilpasses til en rekke krav til brannbelastning, eksplosjonskraft, scenario varighet, kontinuerlige operasjonstemperaturer, masse-til-overflate forhold og vekt på objektet som skal beskyttes.

Spørsmål om dette produktet?

Kontakt oss på telefon eller epost: