Sektorer

Selskapet har utført oppdrag for de fleste store aktørene innen den norske olje- og gass industrien og vår tverrfaglige kompetanse har relevant overføringsverdi også til annen industri. Derfor satser vi stadig mer i andre industrier som bygg- og anlegg, maritim og landbasert industri. Innen bygg- og anlegg inkluderer vi også infrastruktur.

Energiskiftet

Omstilling av Norsk industri vil fremover gi mange muligheter for StS-ISONOR. Stikkord her er CO2 lagring, landbaserte oppdrettsanlegg, havvind, hydrogen samt ny industri basert på våre eksisterende teknologimiljøer.

Det vil være mange utfordringer på veien, men det grønne skiftet vil komme. Sammen skal vi bygge ny energivennlig industri på skuldrene til eksisterende industri. Nye bærekraftige arbeidsplasser er målet, her skal vi alle bidra.

I årene framover skal industriarbeiderne skape nye verdier. Vi bygger på historien når vi skal forme fremtiden, og industriarbeidere har kreftene til å løfte oss inn i en energieffektiv fremtid