Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

StS-ISONOR har mer enn 50 års erfaring med byggeprosjekter. Prosjektene har blitt utført i bygge- og driftsfasen. Vi leverer 3D modellering fasadestillas, rigging og tilkomst, branntetting og isolering og betongrenovering til lokal industri. Vår kompetanse er også etterspurt innen infrastruktur.