energieffektivisering

Isolering av rørlinjer

Kunde

Kavli AS

Når

2023

Varighet

1 dag

Tjenester

Utfordringen

Ombygging av rørlinjer krevde ny isolasjon på noen områder. Pga av lokalisering i produksjonsområde for næringsmidler så må isolasjonen være tett og støvfri.

Løsningen

Dette er løst med stålmantling i utsatte områder og pet-alufolie i områder som ikke er utsatt for mekanisk skade.

Isolasjon på varme rør er energibesparende ved å motvirke varmetap til omgivelsene. I dette tilfelle vil besparelse tilsvare inntil ca 90% av energitap til omgivelser. I tillegg er det HMS aspekt ved å isolere bort varme overflater hvor det kan være hudkontakt.

Tidsforbruk

Denne jobben er utført effektivt av 2 mann på under 1 dag.

Produkter

Vi leverte også termiske isolasjonsjakker som en fleksibel og inspeksjonsvennlig løsning på ventiler. Disse er målt opp on-site og produsert i egne lokaler.