Tak over tak kystkultursenteret, 2.

Tak over Tak på Kystkultursenteret i Bergen

Kunde

Bergen Kommune

Når

2024

Varighet

TBA

Tjenester

Om Kystkultur senteret

Bergen kommunale Kystkultursenter holder til i gamle vernede sjøboder i Sandviken i Bergen!

Boden eies av Bergen Kommune, og drives av Bergen kommunale Kystkultursenter AS- som er et heleid kommunalt aksjeselskap.

Kystkultursenteret er et kulturhus med et mangfold av kystkulturelle aktiviteter.

Arbeidsomfang

Tak over Tak jobb i forbindelse med restaurering av tak, vegger og utskifting av dårlig materiell. Det er en stor og komplisert jobb som vi løser med flinke folk med fokus på sikkerhet!

Befaring og oppmåling

Etter befaring og oppmåling har vi brukt 3D modellering for å beregne og planlegge utforming av tak. Dette ble så vurdert av vår fagansvarlige Terje Snarberg. Resultatet er en komplett dele-liste som bidrar til at vi har tilgjengelig rett antall av rette komponenter. Slik får vi utført oppdraget riktig og effektivt.

Verneverdig bygg

Dette er et verneverdig bygg hvor det må tas spesielle hensyn. Tilkomsten er komplisert- det er mye ferdsel i området som krever en del avsperringer som gir logistikk utfordringer. Dette har vi gode rutiner på.

Stor spennvidde

Det blir stor spennvidde på taket- derfor blir det for mye trykk ned i bakken fra spirene- der må det gjøres forsterkninger i grunnen. Dette har vi løst med å bruke puter/underlag for å fordele vekt. Det skal brukes kran for å heise på plass takkonstruksjonen- dette krever plass som det er lite av på området. Operasjonen må gjøres i flere steg. I stedet for å klargjøre hele tak konstruksjonen i en operasjon- må jobben fordeles i flere mindre operasjoner.

Se en liten snutt her:

Les om lærlingen Marcus, som arbeider på dette spennende prosjektet:

Møt lærlingen Marcus!

Prosjekter

Se alle prosjekter