Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (TT) taubaserte metoder for tilkomst.

Industriell klatring

Vi har siden begynnelsen av 90-tallet erfart at Tilkomstteknikk er en sikker og kostnadseffektiv løsning for tilkomst. Tilkomstteknikk kan benyttes av alle våre fagdisipliner og er aktuelt for alle typer industri, som for eksempel Olje og gass, Bygg og anlegg og fornybar industri.

StS-ISONOR er en pioner innen faget i Norge og har bredde i sine TT-leveranser både nasjonalt og internasjonalt.

StS-ISONOR er sertifisert som opplæringsbedrift og utførende virksomhet iht. NS9600 Arbeid i tau.

StS-ISONOR leverer spesialtilpassede TT-lag for hvert enkelt oppdrag etter kundens ønske, dette kan ofte bestå av flere fag, såkalte SWAT lag.

Virksomhetsområder:

 • Oppmåling
 • Inspeksjon
 • Rengjøring
 • Mekanisk arbeid og reparasjoner
 • Elektrisk arbeid
 • Sveising
 • Rørarbeid
 • Isolering
 • Overflatebehandling
 • Riggeoperasjoner
 • Beredskap/redningslag
 • Vedlikehold
 • Monteringsarbeid i sjakter
 • Montering av arbeidsplattformer

Viktigheten av trening og praktisk erfaring

Tilkomstteknikk er et utfordrende yrke der den nødvendige tryggheten for å utføre en god jobb ikke kan oppnås kun gjennom en teoretisk utdannelse. Trening og praktisk erfaring er helt avgjørende for å tilegne seg vurderingsevne og HMS-forståelse.

Derfor har SOFT delt opp utdanningen i flere nivåer med krav til antall loggførte timer før opptak til kurs på neste nivå kan påbegynnes. Ethvert TT-oppdrag må ledes av en sikringsleder.

Møt Adrian Pedersen som jobber som tilkomsttekniker i StS-ISONOR:

Spørsmål om tilkomstteknikk?

Johan Kr Dahl
 • Prosjektleder Fagansvarlig NS9600/Irata
 • Johan Kristian Dahl

Relaterte sider