Inspeksjon

Regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll er en vesentlig del av kvalitetssikringen og en forutsetning for kostnadseffektiv drift og et optimalt vedlikeholdsprogram.

Inspeksjon og tilstandskontroll

Inspektørens oppgaver kan oppsummeres i å «Inspisere, observere og rapportere». Inspeksjon sikrer at arbeid er utført i henhold til prosjektets kravspesifikasjoner, prosedyrer og standarder. Rapporteringen i etterkant dokumenterer funn og eventuelle avvik.

StS-ISONOR tilbyr tilstandsanalyse og inspeksjon av overflate og isolasjon, utført av spesialister med fagerfaring og formell kompetanse.

Med tilleggskompetanse som tilkomstteknikere har vi også mulighet for å tilby effektiv kontroll i høyden.

Spørsmål om inspeksjon?

Lasse Øvreås
  • Teknisk sjef
  • Lasse Øvreås