Forsett til hovedinnhold

Inspeksjon

Regelmessig inspeksjon og tilstandskontroll er en vesentlig del av kvalitetssikringen og en forutsetning for kostnadseffektiv drift og et optimalt vedlikeholdsprogram.

Inspeksjon og tilstandskontroll

Inspektørens oppgaver kan oppsummeres i å «Inspisere, observere og rapportere». Inspeksjon sikrer at arbeid er utført i henhold til prosjektets kravspesifikasjoner, prosedyrer og standarder. Rapporteringen i etterkant dokumenterer funn og eventuelle avvik.

StS-ISONOR tilbyr tilstandsanalyse og inspeksjon av overflate og isolasjon, utført av spesialister med fagerfaring og formell kompetanse.

Med tilleggskompetanse som tilkomstteknikere har vi også mulighet for å tilby effektiv kontroll i høyden.

Spørsmål om inspeksjon?

Lasse Øvreås
  • Teknisk sjef
  • Lasse Øvreås