Overflatebehandling

StS-ISONOR ivaretar totalbehovet innen korrosjonsbeskyttelse – fra teknisk tilstand, prosjektledelse og planlegging, til anskaffelse, utførelse og avfallshåndtering.

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjon utgjør en betydelig vedlikeholds risiko og vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle løsninger som møter utfordringene knyttet til levetidsforlengelse, miljø, effektivitet og HMS.

Kvalitetskontroll

For å oppnå et overflatebelegg med lang levetid, er det mange faktorer som må være på plass. Krav til klimatiske forhold og overmalingsintervaller må etterleves, og rett utstyr benyttes. For å sikre kvalitet i samsvar med kundens spesifiserte krav, benytter StS-ISONOR sertifiserte overflateinspektører og kvalifisert fagpersonell til å lede og kontrollere arbeidet i alle viktige faser.

Virksomhetsområde

 • Blåserensing/maling
 • Dekksbelegg
 • Tankmaling
 • Metallisering
 • Inspeksjon NS 476 (FROSIO) og kvalitetsoppfølging
 • Planlegging og prosjektgjennomføring
 • Ingeniørtjenester
 • Multidisiplin personell
 • TT personell med overflate kompetanse

Har du lyst til å jobbe som industri maler?

Spørsmål om overflatebehandling?

Gaston Saavedra
 • Fagansvarlig overflate
 • Gaston Saavedra