Ansatte i høyden

Lærling

StS-ISONOR er godkjent lærebedrift i stillasbyggerfaget, isolatørfaget og industrimalerfaget.

Ansatt i aksjon på kurssenteret

Bli lærling hos oss

Som lærling i StS-ISONOR får du først og fremst en grundig opplæring med varierte arbeidsoppgaver. Da bedriften har variasjon i sine prosjekter får du med deg hele bredden i yrket ditt.

StS-ISONOR har tatt inn ungdom og lærlinger og gitt dem fagkompetanse i mer enn 50 år og har hatt mange initiativ til utdanningen innen våre fag.

Som lærling i StS-ISONOR kan du være trygg på at din helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Du får også gode arbeidsvilkår.

StS Gruppen-13

Godt arbeidsmiljø

Vi legger vekt på arbeidstrivsel og et arbeidsmiljø der man tar vare på hverandre. Bedriften har også gode velferdsordninger og arrangerer mange fritidsaktiviteter.

I StS-ISONOR har du mange muligheter til å utvikle deg videre. Bedriften tilrettelegger for en rekke spesialiseringer. På initiativ av bedriften finnes det nå også mulighet til å fortsette yrkeskarrieren med et høyskolestudium som tilbyr målrettet fordypning innen ISO-fagene.