Powered by Telemark

06.06.24

Møt oss på Industriuka

Vi ser frem til å delta på Industriuka- en konferanse der vi kan inspirere og samarbeide om å finne løsninger som kan transformere industrien i en grønnere retning, i tråd med vår visjon om bærekraftig utvikling.

Industriuka 2024- En Mulighet for Vekst og Innovasjon

Møt oss på stand X212!

Vi deltar på Industriuka fordi:

Strategiske Nettverksmuligheter

Vi har muligheten til å møte viktige kunder, beslutningstakere, potensielle fremtidige arbeidstakere og andre retningsgivere. Ved å delta på messen, konferanser, seminarer og workshops, kan vi bygge verdifulle relasjoner og utvide vårt nettverk betydelig.

Synlighet og Profilering

Som en av Norges største arenaer for diskusjoner rundt teknologi og industri, gir Industriuka oss en plattform til å vise frem våre produkter, tjenester og innovasjoner. Vi kan styrke vår merkevare og posisjonering.

Kunnskap og Innovasjon

Gjennom deltakelse på seminarer og workshops, vil vi få innsikt i de nyeste trendene og teknologiene som påvirker vår industri. Dette gir oss verdifull kunnskap som kan brukes til å drive innovasjon og forbedre våre prosesser og produkter.

Påvirkning og Bærekraft

Industriuka er et forum hvor vi kan bidra til diskusjoner om hvordan industrien kan bli grønnere og mer bærekraftig. Vår deltakelse kan bidra til å forme fremtidige politiske beslutninger og industriinitiativer, og sikre at vi er i forkant av endringer og krav innen bærekraft.

Deltakelse på Industriuka er ikke bare en investering i vår nåværende virksomhet, men også i fremtiden. Ved å være til stede på denne viktige møteplassen, kan vi inspirere, lære, nettverke og påvirke – alt for å styrke vår posisjon i et stadig skiftende industrielt landskap.

Les om industriuka her: https://industriuka.no/

Håper vi sees!