Lydisolering hos Bergen vann

Støyisolering hos Bergen Vann

Kunde

Bergen Vann

Når

2023

Varighet

2 dager

Tjenester

Utfordringen

Støy fra vannrør har verdier opp til 90dBA og det er ønskelig å dempe dette så mye som mulig ved hjelp av isoleringen av rør og ventiler.

Løsningen

Rørene ble isolert med 50mm mineralullskåler og mantlet med stålmantel. Ventiler og flenser ble isolert med isolasjonsjakker 50mm tykkelse.

Produkter

Termiske isolasjonsjakker som en fleksibel og inspeksjonsvennlig løsning på ventiler. Disse er målt opp on-site og produsert i egne lokaler.

Tidsforbruk

Denne jobben er utført av 2 mann på 2 dager.

Støymålinger

Støymålinger er foretatt fra 3 forskjellige punkter i lokalet og målingene uisolert er:

  • Pkt.1 = 79dBA
  • Pkt. 2 = 83.9dBA
  • Pkt. 3 = 90dBA

Støymålinger utført etter isolasjon er montert er:

  • Pkt.1 = 72dBA
  • Pkt. 2 = 75dBA
  • Pkt. 3 = 76dBA