artikkelbilde uten innhold

04.10.23

Alltid Sikker Q4 - Arbeidsmiljø og helse

Alltid Sikker Q4-Læringspakke: Arbeidsmiljø og helse.

Målet med læringspakken

Målet med læringspakken er å styrke arbeidsmiljø og helse ved å:

  • Øke kunnskap om kjemisk eksponering for benzen og eksos og tiltak som reduserer risiko for eksponering
  • Bruke proaktiv ledelse for å få innsikt i og legge til rette for gode psykososiale arbeidsforhold
  • Forstå og forebygge negative virkninger ved bruk av rusmidler

Se filmen her: