Bartosz Jerys

16.10.23

Premiering av HSSE observasjoner

Rapportering om farlige tilstander og rapportering om uønskede hendelser er kjempeviktig og bidrar til et tryggere og bedre arbeidsmiljø!

Premiering av personell

Aker Solutions premierer personell som bidrar til å unngå potensielt farlige tilstander. I september var det to ansatte i StS som fikk 1 og 2 plassen!

Vi gratulerer!

Førsteplassen gikk til Bartosz Jerys. Han har vært ansatt i StS i 4 år og jobber som stillasmontør. Han har arbeidet i prosjektet siden februar- da på Turreten til Castberg og deretter fra juni på Castberg prosjektet. Før dette har han vært på Njord, og Hywind prosjektet til Aker Solutions.

Andre plassen gikk til Johan R. Aronsen som har vært ansatt i StS i 5 år. Han arbeider som flaggmann og har gått på Johan Castberg prosjektet siden april. Før det har han vært på Njord, og på Johan Sverdrup prosjektet.

Hensikten med premiering

  • Skape et positivt HSSE engasjement rundt rapportering
  • Sørge for læring for å hindre gjentagelse
  • Avverge en hendelse (tilløp eller en personskade)
  • Opprettholde og forbedre HSSE resultatene i prosjektet

Hva må du gjøre for å være med i trekning?

  • Du må se og reagere på risiko relatert til HSSE – og rapportere i Synergi
  • Det må være gjort noe med forholdet, strakstiltak eller sikret oppfølging på annen måte
  • Du må dokumentere gode positive observasjoner eller beste praksiser i Synergi
  • Husk god beskrivelse og gjerne dokumenter med bilder
  • Du må huske å signere med navn eller ansatt nr. slik at vi vet hvem du er