Rigging og transport

Rigge-oppdrag siden 1977

Allsidig kompetanse

Vi har utført rigge-oppdrag siden 1977. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker, flaggmann eller kranfører.

Riggerne påtar seg dermed et stort ansvar, både i forhold til jobbforberedelse og gjennomføring av operasjonen. Sikkerhetsvurdering og planlegging, sikring av området, kontroll av utstyr, vekt- og balanseberegninger, valg og eventuelt tilpasning av festepunkt, koordinering av arbeidet med kollegaer og annet fagpersonell er noen av oppgavene en rigger skal ha kontroll på.

Virksomhetsområder:

  • Løfteoperasjoner
  • Flagging
  • Truckkjøring
  • Arbeidsledelse
  • Multidisiplin personell
  • Kranførere

StS-ISONOR er sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Spørsmål om rigging og transport?

Trond Vestby
  • Manager Services/Fagansvarlig rigging og transport
  • Trond Vestby