StS-isonor ansatt som arbeider i høyden

Helhetlige løsninger

700

Ansatte

16

Land

52

Års erfaring

StS-ISONOR er en ledende totalentreprenør innen vedlikeholds- og modifikasjonstjenester.

StS-isonor ansatt som arbeider i høyden

Helsefremmende arbeidsplasser

Vårt mål er å skape helsefremmende arbeidsplasser, ved at vi behandler alle med respekt, og bygger en god kultur gjennom åpenhet og ærlig kommunikasjon

Vi skal utvikle produkter og tjenester som leveres til riktig tid og innfrir kundens forventninger.

Ansatte i høyden

Nyskapende løsninger

Ved å ha fokus på kontinuerlig forbedring skal vi tilby nyskapende og kostnadseffektive løsninger som møter fremtidens behov og krav, og gir en klar gevinst for ansatte, kunder og samfunn.

Vi skal nå våre mål ved å:

 • Drive i samsvar med gjeldende lover og regler, og oppfylle aktuelle krav
 • Dyrke fagkunnskap, lederskap, engasjement og samhold
 • Sikre at alle føler at de har en trygg arbeidsplass, og har plikt til å si fra og være aktive for å oppnå dette
 • Konferere og samarbeide med alle ansatte, og eliminere farer og arbeidsmiljørisiko
 • Arbeide kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkninger, energi og ressursforbruket
 • Kontinuerlig forbedre våre ledelsesstyringssystemer for arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet
 • Videreutvikle våre prosesser, produkter og tjenester
 • Ha en offensiv tilnærming og gripe muligheter

Våre verdier

Maritim industri
 • Maritim industri
 • Maritim industri
 • Maritim industri
 • Maritim industri

Tidslinje - StS gruppen

 • 1970-tallet

  I 1972 stiftet under navnet AS Stillas Service. Årsomsetning på kr 150.000. Prosjekter som bygging av Mongstad, Condeep-plattformene, byggingen av Brent-dekket i Verdal 1974 og Statfjord-prosjektet på Stord 1976

 • 1980-tallet

  Selskapet utvider virksomheten innenfor oljeindustrien med første langsiktige avtale om stillastjenester på Statfjord A. Vi passerte 500 ansatte.

  Overgang fra tunge stål- til lette aluminiums stillas i 1983-, karakteriseres som et pionertiltak i bransjen.

 • 1990-tallet

  Vi startet med tilkomstteknikk og introduserer verdens første komplette sveisehabitat system. Arbeid på Njord starter på Stord. Arbeid på alle Hydro-plattformene. Oppdrag på Troll B, Kollsnes, Hanøytangen, Tjeldbergodden og CCB på Ågotnes.

 • 2000-2010

  2002- Første automatiske nedstengingsystem for sveisehabitat for varmt arbeid.

  Første ISO vedlikeholdskontrakter i 2003, etablering i UK i 2007, restrukturering og innlemming av NDT tjenester.

 • 2011-2020

  Utvikling av egne isolasjonsprodukter, 40 års jubileum, ISO vedlikeholdskontrakt på Mongstad, Johan Sverdrup kontrakt. Levetidsforlengelse prosjekt på Njord i 2012.

  Njord kommer tilbake til Stord etter 20 år på felt i 2016!. Pionerprosjektet Haven og ISO kontrakt med Neptune Energy i 2018 og kjøp av Bilfingers Lambda produkter i 2020.

 • 2021-2023

  Utvidet tjenestespekteret med 3D modellering. ISO kontrakt med Vår Energi i JV med ISONOR Industrier! Arbeid med Jotun A levetids­forlengelse prosjekt. Kontrakt i De forente arabiske emirater. 50 års jubileum i 2022!

  Oppkjøp av ISONOR Industrier og fusjon til StS-ISONOR AS pr 1 november 2023.

Tidslinje ISONOR Industrier

 • 1970-tallet

  Etablert I 1977 av Bent Mortensen I Skælskør, DK.

 • 1980-tallet

  SN Holding kjøper 75% av aksjekapital.

  IKAS. Frederica kjøpes.

 • 1990-tallet

  Etablert I Sverige med oppkjøp av Pifab Skandinavien AB.

  IKAS Teknisk Isolering, Herlev anskaffes.

  Etablert i Norge med oppkjøp av Agder Isolering AS.

  IsoleringsConsortiet fusjoneres med Norisol.

  Norisol selges til C.W. Obel.

  Utvidelse I Norge med oppkjøp av Scan Isolering AS.

 • 2000-2010

  Norisol solgt fra C.W. Obel til finansielle investorer/konsortium.

  Utvidelse I Sverige med oppkjøp av K.W. Isolering.

  Norisol Norge kjøper NSL ISO Gruppen.

 • 2011-2020

  Norisol Norge kjøper Isoteam.

  Norisol Norge selges til nye eiere/ISO Management.

  ISONOR Industrier blir nytt selskapsnavn.

 • 2021-2023

  ISONOR Industrier selges til StS Gruppen i 2023.