Forsett til hovedinnhold
Arbeider på stillas

19.07.23

Tildelt rammeavtale med Stavanger Kommune

Vi har nylig vunnet en rammeavtale for levering av stillas til Stavanger Kommune.

Rammeavtalen gjelder levering av stillas t.o.m belastningsklasse 5 for hele Stavanger Kommune, ved BMU Eiendom Byggdrift. Kontrakten åpner for at også andre kommunale enheter i Stavanger kommune kan avrope mot avtalen.

Vi gleder oss over denne kontrakten, som vi anser som strategisk viktig. Både for stabil og forventet økende stillas omsetning lokalt, og for det mulighetsrom kontrakten gir innad i StS-ISONOR for videre samhandling og vekst i Vestlands- og gradvis Østlandsregionen.

Avtalen varer i 2 år, med oppstart 31.07.2023 til 31.07.2025, med opsjon på ytterligere forlengelse med 1 + 1 år.

Flere artikler

Vis flere artikler