BIR Rådalen Bergen

16.01.23

Ny rammeavtale for tilkomstteknikk

StS har signert rammeavtale med BIR Ressurs AS for tilkomsteknikk- og sikringsleder tjenester!

Avtalen gjelder fra 16.02.2023 og løper til 15.02.2027. Arbeidsomfanget går i hovedsak ut på å rengjøre BIR sine to forbrenningsovner og klargjøre disse for videre arbeid. Dette vil si å fjerne løs aske og løse mur/fliser fra vegger og tak i forbrenningskammer før videre vedlikeholdsarbeid starter. Hensikten med arbeidet er å hindre fallende gjenstander for arbeidere som skal arbeide i ovnene.

BIR gjennomfører vedlikehold av deres to forbrenningsovner en gang pr år.  Disse skjer vanligvis ved revisjonsstans på anlegget i mai og september for hver av de to forbrenningslinjene. Hver revisjonstans er på ca. 2-3 uker og mengden arbeid avhenger av linjenes tilstand og behov for vedlikehold.

Første revisjonsstans i 2023 er planlagt gjennomført fra 13 april. Når forbrenningsovnen er nedkjølt etter to døgn, vil StS mobilisere ett TT-lag som planlegger tilkomst og gjennomfører grov rengjøring før andre fag disipliner kommer til.

Dette er en viktig avtale for StS. Den er i vårt lokalmarked og passer veldig godt inn i vår strategi om å være en foretrukket leverandør til den lokale industrien. StS har i en årrekke utført oppdrag for BIR på deres energianlegg i Rådalen. Les vår siste referanse sak her:

Industriell tilkomstteknikk på Energianlegg i Rådalen

Vår kompetanse og mer enn 50 år lange erfaring har bidratt til at vi har den rette miksen av kompetanse og lokalt personell som kan løse utfordringer i de aller fleste miljøer.

StS kurssenter på Midttun i Bergen er et samlingssted for industriens fagmiljø, særlig innen tilkomstteknikk. Kurslederne våre forstår bransjen og miljøet og de veksler mellom å holde kurs og å være ute i oppdrag selv. Dette er en bra kombinasjon, da de hele tiden er oppdatert på de ulike utfordringer som er i ulike prosjekter.

Oppdraget er i utgangspunktet utfordrende i forhold til tilkomst, men samtidig kan dette gi våre tilkomstteknikkere muligheten til å bruke sin varierte erfaring til å optimalisere gjennomføringen med tanke på både sikkerhet og kostnader. En vinn-vinn-situasjon for oppdragsgiver og StS.

Vi ser frem til å finne de beste løsningene for de tilkomstutfordringene som oppdragene utgjør.