Presentasjon template34

15.03.24

Dysleksivennlig arbeidsplass

13 mars ble DVA-konferansen 2024 avholdt i regi av Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge.
Vår Ingrid Solheim holdt et innlegg om prosjektet fra et ledelsesperspektiv.

Våren 2022 startet Dysleksi Norge, Norsk Industri og Industri Energi opp pilotprosjektet "Dysleksivennlig arbeidsplass". Formålet var å finne ut hva som skal til for å bli en dysleksivennlig arbeidsplass. Prosjektet støttes økonomisk av IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien i Olje og Gass, og prosess industrien.

En dysleksivennlig arbeidsplass

er en arbeidsplass som legger til rette for dem med lese- og skrive vansker, matematikkvansker og språkvansker.

En dysleksivennlig arbeidsplass bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv som:

  • Er preget av åpenhet.
  • Har attraktive arbeidsplasser.
  • Gir et styrket HMS-arbeid.

Målet er at pilotprosjektet skal munne ut i et permanent prosjekt som skal driftes av Dysleksi Norge.

StS-ISONOR deltar altså i dette pilotprosjektet og ble invitert til å fortelle litt om hvordan vi ser på prosjektet fra et ledelses perspektiv.

Hvorfor dysleksivennlig arbeidsplass?

Hvorfor valgte vi i utgangspunktet å delta i dette prosjektet?

Utgangspunktet er veldig enkelt. Bransjen vår trenger kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden. Mer enn halvparten av det utførende personellet i bransjen vil gå av med pensjon innen 15 år, bare i vår bedrift er det 157 medarbeidere som er fylt 55 år.

Mellom 5 og 10% av nordmenn har dysleksi eller dyskalkuli.

Hvis vi blir en mer attraktiv arbeidsgiver for denne gruppen, øker vi rekrutteringsunderlaget vårt.

Hoveddelen av arbeidsstyrken vår er utførende personell innen Isolering, Stillas og Industriell Overflatebehandling.

Dette er praktiske fag som i utgangspunktet ikke krever gode leseferdigheter for å utføre en god jobb.

Det er viktig at vi skaper en trygg arbeidsplass

der man våger å være åpen om temaet. At vi tilrettelegger for at de som har utfordringer med lese -og skriveferdigheter opplever bedre mestring i forhold til egen arbeidshverdag, samtidig som vi får oppfylt vårt behov for kvalifisert arbeidskraft.

Å se det store bildet

Evnen til å visualisere problemstillinger og det å ha en praktisk tilnærming til oppgavene er gode kvaliteter som er veldig fremtredende blant dem med lese- og skrivevansker.

Inkluderingsdugnaden- et felles samfunnsoppdrag

Vi har tatt inn ungdom og lærlinger og gitt dem fagkompetanse i mer enn 50 år. Mange av dem har vært avskåret fra å avlegge fagprøve eller å ta etter -og videreutdanning fordi utdanningssystemet ikke har vært tilrettelagt.

I dag er teknologien der, for eksempel talesyntese, men det er fremdeles behov for oppgradering av læremateriell og eksamener.

Det er også et uttalt mål å redusere ungdomsledigheten.

Vi har kurs som hjelper ungdom raskt ut i arbeidslivet. Instruktørene våre er særskilt oppmerksom på tilrettelegging for dyslektikere og vi ser at 84% av de som fullfører kurs hos oss er yrkesaktiv etter gjennomført kurs.

Å sørge for at alle medarbeidere er inkludert og verdsatt gjør oss til en mer attraktiv arbeidsgiver i konkurranse om de beste talentene. Det har en god forretningsmessig verdi!

Flere artikler

Vis flere artikler