Presentasjon template8

21.03.23

Blir en av de største aktører innen ISO

StS kjøper alle aksjene til ISONOR Industrier og blir dermed en mer komplett leverandør til kundene i energibransjen. – Vi blir aktøren med sterkest forankring i Norge, sier administrerende direktør Ingrid Solheim.

StS gruppen har hovedkontor i Bergen og er sterkt tilstede flere steder på Vestlandet og i England. ISONOR Industrier har kontorer i Stavanger, Kristiansand, Skien og Drammen. – Dermed er det ingen som slår oss på lokal forankring. Konkurrentene våre er internasjonale, og med dette oppkjøpet skal vi konkurrere om de aller største kontraktene, sier Solheim videre.

StS og ISONOR Industrier kjenner hverandre godt fra før etter joint venture-samarbeidet i ISO-kontrakten i 2020 med Vår Energi. Oppkjøpet er dermed en naturlig videreutvikling av samarbeidet. Driften fortsetter som før, men målet er at selskapene skal fusjoneres til ett selskap. – Slik vil vi trygge arbeidsplassene og få mulighet for å videreutvikle produktene og tjenestene våre i en industri som er i rask endring, sier hun.

Styrket konkurranseevne

Etter sammenslåingen vil selskapet skifte navn til StS-ISONOR. Selskapet blir ved denne konsolideringen styrket i et langsiktig perspektiv. Vi øker vår leveringsevne til energibransjen for totalentrepriser på nybygg og innen vedlikehold og modifikasjoner på Norsk sokkel, i tillegg til å være godt etablert i landbasert industri.

Lokal forankring sikrer effektiv prosjektgjennomføring

Vi ser frem til å satse sammen – på samme lag i en spennende industri i rask utvikling.  Med lokal forankring og kompetanse skal vi sikre effektiv prosjektgjennomføring for kundene våre. Både StS og ISONOR er kjent for å være trygge og attraktive arbeidsgivere med en svært lojal og trofast arbeidsstyrke. Sammen med ledelse og fagforeninger skal vi nå forme fremtidens arbeidsplasser, sier Ingrid Solheim som skal være administrerende direktør i selskapene.

Relaterte sider