Sjekk av verktøy

09.08.23

Alltid sikker Q3 - Sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander

Alltid sikker Q3

Målet med læringspakken

  • Identifisere potensielt fallende gjenstander
  • Identifisere og håndtere forhold som kan bidra til fallende gjenstander
  • Sikre erfaringsoverføring og læring relatert til arbeid i høyden og fallende gjenstander

Planlegge sikre jobber i høyden

For å kunne utføre sikre jobber i høyden og hindre fallende gjenstander må det gjennomføres god planlegging og forberedelse av jobben i alle ledd for å identifisere og håndtere utfordringer og feilfeller.

I denne filmen ser vi på hvordan god planlegging og forberedelser gjør det lettere å jobbe sikkert.