artikkelbilde uten innhold

14.06.23

Alltid Sikker Q2 - å redusere risiko fra kontoret

Alltid sikker Q2- Unngå personskader

Å redusere risiko fra kontoret

For å bedre sikkerheten for alle våre medarbeidere er det viktig at kontorpersonell har et bevisst forhold til egen rolle og innflytelse på risiko og feilfeller.

Dette gjelder typisk for personell som verken tar beslutninger, setter krav eller utfører selve arbeidet, men som likevel bidrar til leveranse på en indirekte måte ved å definere ulike vilkår som for eksempel, kommunikasjonsspråk, kontraktsvilkår, bemanningsstørrelse, kompetansekrav eller andre rammer og parametere som kan påvirke leveransen.

Se filmen her: