artikkelbilde uten innhold

06.03.23

ALLTID SIKKER- Q1-2023 Forebygge storulykker i hele verdikjeden

Forebygge storulykker i hele verdikjeden

Årsakene til storulykker er sammensatte. Risiko kan transporteres mellom faser, enheter og aktører, og utløsende faktorer kan være til stede over tid før ulykken skjer.
I denne filmen ser vi på hvordan vurderinger, beslutninger og premisser gjennom hele verdikjeden påvirker barrierer og risiko for storulykke.

Les mer her: Forebygge storulykke